Stichting Pro Bussum maakt Bussum aantrekkelijker voor Bewoners, Bezoekers en Bedrijven


Vier aandachtsgebieden:

1.  Aanpakken van winkelleegstand en vergroten van de aantrekkelijkheid
van het winkelaanbod

2.  Faciliteren van evenementen in Bussum

3. Ontwikkelen van een eigen gezicht van Bussum (branding, identiteit)

  1. 4. Beleidsadvisering naar bestuur en ambtenaren over het vergroten van 

    de aantrekkelijkheid van Bussum


Passie voor Bussum

Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Het zijn  vertegenwoordigers van

Bussumse winkeliers en ondernemers, instellingen en organisaties uit het

maatschappelijke veld. Allen hebben passie om het mooie van Bussum onder

de aandacht te brengen.


Voor het realiseren van haar doelen heeft de stichting Pro Bussum twee

vaste medewerkers:

Dorpsmanager Bussum, Ellen van Vossen, dorpsmanager@probussum.nl

Evenementen Coördinator, Ellen Hazenberg, ellenhazenberg@probussum.nl

Stichting Pro Bussum

Brinklaan 75A, 1403 ER Bussum

info@probussum.nl